Om Elcenter

Om Elcenter Elcenter i Söderköping AB, elinstallations- företaget med personligt kvalitetsansvar, startades 1989 av Carsten Carlsson och Krister Hagström tillika ägarna av företaget.

Företaget är ett Trippel-A företag, dvs företaget har högsta kreditvärdighet. Årsomsättningen för verksamheten 2011-2012 var 13 miljoner kronor.

Den egna fastigheten uppbyggd 1992, rymmer kontor, personalutrymmen, verkstad och garagebyggnader.

Företagsledningen och montörernas genomsnittliga antal år i yrket är ca 27 år.

Elcenter utför installationer, reparationer och servicearbeten inom elbranschen. Detta innefattar även arbeten av tele, data och industri. Vi utför ljusberäkningar och ljussättningar för olika typer av lokaler och utomhusmiljöer och hjälper våra kunder med idéer och förslag vid ny eller ombyggnationer. Genom nätverk med andra företag har vi tillgång till högspänningskompetens och CAD-utförda ritningar.

Klicka här för att öppna ett intyg på vårt nya miljöledningssystem..

Kurser internt och externt kompletterar utbildningen för de anställda och företagsledningen.